DETALLS TÈCNICS

COM OBTENIR ACCÉS A INTERNET
Per a connectar-se a Internet. ha d’estar primer connectat a la xarxa que Delfynet posseeix instal·lada en el Hotspot.

Connexió a la Xarxa amb Ordinador Sense fil.

Per  això, si vostè disposa d’un ordinador Centrino o d’una placa sense fil (Wireless), seleccioni la xarxa amb ESSID Delfynet. Usualment vostè. disposarà d’una icona en la part inferior esquerra del seu ordinador que li permet veure les xarxes disponibles fent doble clic sobre el mateix.

L’aplicació per  gestionar els seus serveis sense fil depenen del fabricant, però usualment vostè. disposarà d’un botó amb la llegenda “Veure”, “Buscar”, “Explorar”, etc.; per  visualitzar les xarxes disponibles i altre amb una llegenda “Connectar”, “Seleccionar”, “Acceptar”, etc.; per  connectar-se a la xarxa seleccionada. Recordi que la seva xarxa és Delfynet.

Si vostè. no disposa d’un ordinador Wireless, pregunti si us plau en el taulell per les alternatives per  convertir fàcilment el seu ordinador en Wireless.

 

 

 


   

PASSOS PER A ACCEDIR A INTERNET
Una vegada connectat a la xarxa, vostè. només ha d’obrir el seu Explorador d’Internet. Independentment de la configuració del seu ordinador, vostè. serà rebut per una pantalla del servei de Delfynet. Atès que aquesta pantalla és segura, primer haurà d’acceptar el Certificat Digital.

 

 

Si vostè. ja posseeix un usuari i clau, només necessita introduir-lo i pressionar el botó Acceptar. En cas contrari vostè. pot adquirir l’usuari i Clau en el taulell.

 

   

COM DESCONNECTAR-SE
Una vegada que vostè. es troba dintre d’Internet, es registra la seva sessió dintre de la plataforma de Delfynet garantint la seva seguretat, atès que cap altre usuari podrà accedir amb la seva targeta. Per  desconnectar-se, vostè. disposa de 3 mecanismes.

FINESTRA DE TEMPS
Si vostè. no té bloquejades les finestres emergents, a l’accedir a Internet es mostrarà el temps que disposa a través d’una finestra emergent petita.
Per  permetre les finestres emergents haurà d’introduir la següent URL: http://1.1.1.1

Aquesta finestra, posseeix un botó amb la llegenda “Logout”. Faci Clic sobre aquest botó i es desconnectarà automàticament.

 

   

SENSE FINESTRA DE TEMPS
Si vostè. te bloquejades les finestres emergents, per  accedir a la finestra de temps esmentada anteriorment, haurà d’introduir l’adreça http://1.1.1.1 o http://1.1.1.1/Estafi depenent la xarxa que es trobi. .

SI VA APAGAR L’ORDINADOR
Si vostè. ja va apagar l’ordinador, si us plau,  esperi 10 minuts abans de tornar a intentar accedir a Internet. D’igual forma, si vostè. roman més de 5 minuts sense realitzar activitat alguna, el sistema entendrà que vostè. s’ha desconnectat i li tornarà a sol·licitar el seu Usuari i Clau d’accés. .

 
     
ENVIO DE CORREU ELECTRÒNIC
Si vostè. té problemes enviant correus electrònics, si us plau configuri el seu Servidor SMTP a mail.
delfynet.com Si vostè. està utilitzant Microsoft Outlook, seleccioni el menú “Eines”, “Comptes” i faci doble Clic en el seu compte de correu. Després modifiqui l’opció “Correu Sortint” (SMTP)? en la solapa Servidors, introduint mail delfytel.com.

Consultes: suport@delfynet.comhttp://helpdesk.delfynet.com
   
Espanya: +34 90 28 89 645