TECHNISCHE DÉTAILS

HOE BEKOMT MEN TOEGANG TOT HET INTERNET?
Om zich te verbinden op het internet, moet men eerst aangesloten zijn met ons draadloze Netwerk bij de Hotspot. Ons netwerk is verschillend van de andere, door hun naam ESSID: delfyNET.
Voornaam!, de activeringsknop van Wi-Fi op uw PC, moet op positie « AAN staan », daarna moet u kiezen voor netwerk ESSID delfyNET.
De keuze voor het visualiseren van de draadloze netwerken hangt af van de fabrikant en hun operatie systeem. Om aangesloten te worden met het gekozen netwerk dient u te beschikken over een installatie met opties: «te zien », « Zoeken », « Explorer » «Aanvaarden », enz. Denk eraan dat uw netwerk delfyNET is.
Indien u niet over een computer beschikt uitgerust met Wi-Fi, kunt u zich wenden tot de balie om te vragen wat de alternatieven zijn die zij ter beschikking hebben om verbonden te worden met het draadloos internet.

 

 

 


   

INSTRUCTIES TE VOLGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT HET INTERNET
Eenmaal aangesloten op het netwerk, volstaat het om het besturingssysteem Internet te openen.
Afhankelijk van de configuratie van uw computer en van het gebruikte type van besturing, het scherm van de dienst (portaal), meldt delfyNET zich aan.
Indien u reeds over een gebruikerscode en een sleutel beschikt, dient u deze in te tikken en vervolgens de knop Aanvaarden. Indien uw code en sleutel niet worden aangenomen, gelieve u dan te wenden tot het onthaal.(balie).

 

   

WAT MOET U DOEN OM AF TE MELDEN
Eén maal aangesloten op het internet, is uw « sessie » geregistreerd op het platform van delfyNET, met de garantie van uw veiligheid, DENK ERAAN dat niemand anders gebruik kan maken van uw naam en sleutel.

 ALVORENS ZICH AF TE MELDEN, HEBT U 3 VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN
1) MET TIJDVENSTERS
Indien uw configuratie de tevoorschijn komende vensters niet blokkeert, dan is er een klein venster dat u de melding geeft hoeveel tijd u nog over hebt. In dit venster staat er een knop met« Logout » (d.w.z. afmelden). Klik dan op deze knop, en u bent automatisch afgesloten.
2) ZONDER TIJDVENSTERS
Indien uw vensters tevoorschijn komen en geblokkeerd zijn, dient u dan de volgende gegevens in te tikken, http://1.1.1.1
3) INDIEN U UW COMPUTER HEBT AFGEZET
Indien u uw computer hebt afgezet, wacht dan 10 minuten vooraleer u zich opnieuw aanmeld. Na 5 minuten inactiviteit zal het systeem dit interpreteren als uitgelogd en u verzoeken u opnieuw in te loggen met uw sleutel op het internet.

 

   

HET VERZENDEN VAN ELECTRONISCHE BRIEFWISSELING
HELP DESK: support@delfyNET.com of helpdesk.delfynet.com. delfyNET, operator met Licenties toegestaan door de Commissie van de Telecommunicatiemarkt, licentie door Wi-Fi Alliance (USA.)